belangrijke informatie over uw Mijn ING

ING Bank

Van:Mijn lNG
Verzonden: maandag 27 december
Aan: **********@**********
Onderwerp: belangrijke informatie over uw Mijn ING

ING bankieren

Account verificatie

Beste gewaardeerd lid,

We hebben onlangs vastgesteld dat verschillende computers
zich hebben aangemeld bij uw account en dat er meerdere
wachtwoordfouten waren voordat de aanmeldingen
plaatsvonden.

Om uw gegevens te bevestigen:

– We hebben je nu nodig om je accountgegevens opnieuw aan ons te
bevestigen.

– Als dit vandaag niet is voltooid, zijn we genoodzaakt uw account voor
onbepaalde tijd op te schorten, omdat het mogelijk voor frauduleuze
doeleinden is gebruikt.

**** hier (Link)

Klantenservice ING

Valse e-mail