Belangrijke informatie over uw ICS-account – ********** *********

ICS

Van: Mijn ICS
Verzonden: maandag 25 januari 2021 14:43
Aan: *********@**********
Onderwerp: Belangrijke informatie over uw ICS-account – ******* *******

Klantenservice

Beste gewaardeerd lid ,

we hebben onlangs vastgesteld dat verschillende apparaten zijn ingelogd op uw account en
er waren meerdere wachtwoordfouten aanwezig voor de aanmeldingen . We hebben je nu
nodig om je accountgegevens opnieuw aan ons te bevestigne .
We hebben je nu nodig om je accountgegevens opnieuw aan ons te bevestigen :

**** **** ** *** *************** ** ******* (Link)

Als uw accountgegevens niet binnen een bepaalde periode worden bevestigd en
geverifieerd, wordt uw mogelijkheid om toegang te krijgen tot uw account beperkt.
Dank u wel
Afdeling Account Management.

Valse e-mail