Belangrijke informatie over uw betaalwijze

Rabobank

Geachte heer/mevrouw,
Dit bericht bevat essentiële informatie dat is bestemd voor de ontvanger van dit emailadres: ******************
Door middel van ons geautomatiseerde systeem zijn ongebruikelijke activiteiten geconstateerd op uw rekening. Daarbij is ondervonden dat de ingebruikstelling van uw rekening niet in lijn is met de bancaire gebruikersvoorwaarden die met u is overeengekomen.
Als gevolg hiervan zijn wij genoodzaakt om verdere misbruik te voorkomen en hebben wij uw assistentie nodig om uw bankzaken voort te zetten.
Hierbij is de toegang en gebruik van uw huidige betaalproduct(en) beperkt geraakt en dient u uzelf opnieuw te verifiëren en uw betaalproduct(en) indien te vervangen.
Als u hier klikt vindt u de stappen om uw rekening te herstellen.
U heeft tot en met 11 april 2020 om uw rekening zelf te herstellen. Na deze datum zal een nieuwe aanvraag mogelijk €62,99 bedragen.
Wij hopen u voldoende geïnformeerd te hebben en wij danken u voor uw medewerking.
Hoogachtend,
Directeur Klantenservice.

Valse e-mail