Belangrijke informatie over uw betaalwijze

ABN AMRO

———- Oorspronkelijk bericht ———-
Van: ABN AMRO N.V.
Aan:
Datum: 28 april 2020 om 1:41
Onderwerp: Belangrijke informatie over uw betaalwijze

Geachte heer/mevrouw,

Dit bericht bevat essentiële informatie dat is bestemd voor de
ontvanger van dit emailadres: **********@**********

Door middel van ons geautomatiseerde systeem zijn
ongebruikelijke activiteiten geconstateerd op uw rekening.
Daarbij is ondervonden dat de ingebruikstelling van uw
rekening niet in lijn is met de bancaire
gebruikersvoorwaarden die met u is overeengekomen.

Als gevolg hiervan zijn wij genoodzaakt om verdere misbruik
te voorkomen en hebben wij uw assistentie nodig om uw
bankzaken voort te zetten.

Hierbij is de toegang en gebruik van uw huidige
betaalproduct(en) beperkt geraakt en dient u uzelf opnieuw
te verifiëren en uw betaalproduct(en) indien te vervangen.

Als u **** ******* vindt u de stappen om uw rekening te
herstellen.

U heeft tot en met 30 april 2020 om uw rekening zelf te
herstellen. Na deze datum zal een nieuwe aanvraag mogelijk €
62,99 bedragen.

Wij hopen u voldoende geïnformeerd te hebben en wij danken
u voor uw medewerking.

Hoogachtend,
Directeur Klantenservice.

Valse e-mail