Belangrijke informatie omtrent uw zorgtoeslag

Mijn Overheid

Van: MijnOverheid
Datum: 16-12-2021 21:12 (GMT+01:00)
Aan: ******@*********
Onderwerp: Belangrijke informatie omtrent uw zorgtoeslag

Beste Heer/Mevrouw,

Bij controle omtrent uw zorgverzekering hebben wij geconstateerd dat u in
aanmerking komt voor aanvullende zorgtoeslag.
U kunt uw aanvullende zorgtoeslag berekenen op onze website.
Klik op de onderstaande knop om uw teruggave te voltooien.

Bereken ** aan******** toe**** (Link)

Met vriendelijke groeten,

MijnOverheid

T:088- *** ** **
Bereikbaar op werkdagen van 8:00 – 22:00 uur (Nederlandse tijd)

Valse e-mail