Let op (1/4): Valse e-mail FedEx Sinds 15:55 | 22 mei 2023

Belangrijke informatie

ICS

Van: ICS Cards
Datum: 28 december 2022 om 09:47:34 CET
Aan: *******@*******
Onderwerp: Belangrijke informatie
Antwoord aan:

Geachte heer en/of mevrouw,

Wij hebben zojuist een afwijkende betaalgedrag
geconstanteerd op uw Mijn ICS web omgeving. Er is zojuist
geprobeerd een bedrag 542,19 af te schrijven van uw kaart.

Omdat deze betaling is uitgevoerd vanaf een IP-adres wat
niet gelijk staat aan het adres wat bij ons in het systeem
bekend is, is deze betaling tegengehouden.

Bent u bekend met deze betaling? Dan kunt u deze vanaf nu
weer opnieuw doen. U kunt tijdens het betalen de
deblokkeercode gebruiken: RT*****.

Indien u niet bekend met deze transactie, dan is het van
belang om nu direct stappen te ondernemen. U kunt via hier (Link)
een nieuwe web omgeving aanvragen. Met deze nieuwe web
omgeving worden alle huidige gekoppelde toestelen verwijderd.

U zult hierna een nieuw wachtwoord moeten aanmaken.
Houdt dit wachtwoord geheim. Door het aanmaken van een
nieuw web omgeving, doet u automatisch melding bij de
desbetreffende afdeling binnen ICS.

Wij zullen hiermee meteen aan de slag gaan en intern
onderzoek doen naar de aanleiding van deze transacties.

Indien dit niet binnen 3 werkdagen wordt gedaan, zullen wij
ervanuit gaan dat de transactie door u zijn gedaan.
Eventueel fraude en/of misbruik wordt dan onder geen
enkele voorwaarden door ons vergoed.

Wij hopen u voldoende te hebben geinformeerd.

Met vriendelijke groet,

ICS Cards

Valse e-mail