Belangrijke informatie

Belastingdienst

Van: Belastingdienst
Verzonden: dinsdag 29 maart 2022 02:19
Aan: *******@********
Onderwerp: Belangrijke informatie

Geachte heer en of mevrouw,

Wij hebben helaas uw aanslag niet naar u kunnen uitkeren. Wij hebben een eerdere betaling
aan u als terugboeking mogen ontvangen.

Hierdoor heeft ons systeem uit veiligheidsoverwegingen uw IBAN-nummer uit het systeem
gehaald.

Om de betaling opnieuw aan te kunnen bieden, dient u via **** ** ****-****** (Link) opnieuw aan
ons door te geven. Deze zullen wij meteen valideren.

Zodra wij deze hebben ontvangen zullen wij de betaling opnieuw aanbieden. Let op! Het IBAN-
nummer dient op uw eigen naam te staan, een gezamenlijke rekening is hierbij toegestaan.

Wij hopen u voldoende te hebben geinformeerd.

Met vriendelijke groet,

Belastingdienst

Valse e-mail