Belangrijke info betreft uw rekening

ABN AMRO

Van: ABN AMRO BANK N.V.
Datum: 12 april 2021 om 04:26:52 CEST
Aan: ********@*********
Onderwerp: Belangrijke info betreft uw rekening
Antwoord aan:

Geachte heer/mevrouw ,

ABN AMRO N.V. is wettelijk verplicht om de identiteit van haar
klanten vast te stellen. Dit doen wij door een gegevens
controle. Helaas kloppen uw gegevens niet (helemaal). De
gegevens in onze administratie, komt niet overeen met de
gegevens die bij de door u opgegeven bankrekening horen.
Hierdoor kunnen wij u niet identificeren. Graag verzoeken wij u
om naar *******.**/**************(Link) te gaan en het proces
te doorlopen. Hierna kunnen wij u succesvol identificeren en
kunt u weer gebruik maken van uw rekening(en) zoals altijd.

Let op: indien de procedure niet succesvol is afgerond kunt u mogelijk u
mogelijk niet volledig gebruik maken van
uw rekening.

Heeft u tips?
We zijn altijd op zoek naar manieren om het beter te doen.
Heeft u tips hoe we onze dienstverlening of producten kunnen
verbeteren? Dan horen wij dat graag. Dat kan via onze ******(Link) ,
maar ook via ******(Link)  of ********(Link).

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd.

Met vriendelijke groet,

ABN AMRO

Valse e-mail