Belangrijke formulier

ICS

Van: International Card Services
Verzonden: zondag 27 december 2020 15:48
Aan:******@********
Onderwerp: Belangrijke formulier

Kunt u deze e-mail niet goed lezen, bekijk dan de *********(Link)

Verifiëren van uw account

Geachte heer *.*. ********,

Onlangs is er een poging gedaan om uw 3D Secure Code te wijzigen. Deze poging is niet
geslaagd door een onjuiste invoer van de vervaldatum van uw Card.

Uit veiligheidsvoorzieningen is lnternational Card Services verplicht uw huidige account in
beperking te plaatsen totdat onze servers vermelden dat uw klant gegevens weer
bijgewerkt en gecontroleerd staan in ons systeem.

K*** **** ** ** ***** **********(Link)

Om uw Card uit beperking te kunnen halen moeten wij er zeker van zijn dat uw account word
gevalideerd door de rechtmatige eigenaar.

Wij wensen u alvast veel betaalgemak.

Met vriendelijke groet,
International Card Services BV

Valse e-mail