Belangrijke beveiligings kennisgeving

Ziggo

Van: Ziggо
Verzonden: vrijdag 27 januari 2023 04:18
Aan: ********@*********
Onderwerp: Belangrijke beveiligings kennisgeving

Geachte heer, mevrouw,

Wij onlangs ongebruikelijke activiteiten in uw konto gedetecteerd. Valideer uw
gegevens hieronder om veiligheidsredenen.

httρѕ∶//ѡѡѡ․******.nl/****** (Link)

Fijne dag,
Ziggо Klantenservice

Dit is een automatisch bericht. E-mail wordt niet gelezen en ook niet persoonlijk
beantwoord.

Valse e-mail