Let op (1/4): Valse e-mail FedEx Sinds 15:55 | 22 mei 2023

Belangrijke berichten ontvangt u ook doorgaans digitaal

Kamer van Koophandel

Van: Klantbeheer
Verzonden: woensdag 19 april 2023 12:35
Aan: *******@*********
Onderwerp: Belangrijke berichten ontvangt u ook doorgaans digitaal

Beste klant,

KVK controleert of bedrijven die zijn ingeschreven in het handelsregister nog actief zijn.
Dit doen we omdat het handelsregister een weergave moet zijn van de actuele en
actieve ondernemingen in Nederland.

Uit gegevens van de Belanstingdienst blijkt dat uw inschrijving in dit bestand niet
(meer) voorkomt als actieve onderneming. Dit is voor KVK het signaal dat wij uw
onderneming in het handelsregister kunnen uitschrijven. Is dit inderdaad het geval? Dan
hoeft u niets te doen, KVK schrijft uw onderneming over c.a 5 werkdagen uit. U
ontvangt daarvan een bevestiging.

Bent u van mening dat uw onderneming nog wel actief is? Dan verzoeken wij u binnen
3 werkdagen na dagtekening van dit bericht je actuele gegevens bij te werken. Op
basis van een aantal vastgestelde criteri wordt dan door KVK beordeeld of er sprake is
van een actieve onderneming.

Actuele gegevens bijwerken (Link)

Meer informatie over de criteria waaraan een actieve onderneming
moet voldoen kunt u vinden op www.***.nl

Met vriendelijke groeten,

KVK
Afdeling Klantbeheer

Valse e-mail