Belangrijk:Bekijk de (actuele) status (hier).

DHL

Van: DHL Express
Datum: 2 februari 2022 om 09:54:08 CET
Aan: ********@*********
Onderwerp:  Belangrijk:Bekijk de (actuele) status (hier).
Antwoord aan: newsl@dhl.online.service.nl

Geachte Heer/Mevrouw,

Per deze e-mail willen wij u graag op de hoogte brengen van de
actuele status van
uw zending. Deze hebben wij helaas ingeboekt als retour. Wij zijn
wettelijk
verplicht zendingen die niet over de juiste frankeringen beschikken
retour te
sturen.

Uw zending is in dit geval een van dit soort zendingen. Deze zending
beschikt niet
over de juiste frankering. Wij willen u erop attenderen dat
retourneren kosten
met zich mee brengt.

U kunt **** (Link) de verzendkosten betalen .
Na het succesvol gefrankeerd te hebben zullen wij de track-and-
trace per mail naar u toe sturen.

Wij hopen u voldoende te hebben geinformeerd.

Hoogachtend,

DHL

DHL is een internationale dochteronderneming van Deutsche Post DHL.
Oorspronkelijk was DHL Express vooral actief als internationaal
koeriersbedrijf voor de verzending van pakketten en brieven, later kwam
daar contractlogistiek bij. Hoofdonderdelen van DP DHL groep zijn:
Deutsche Post: PeP DHL: DHL

Valse e-mail