Belangrijk: Zomer update beschikbaar

ICS

Van: “International Card Service”
Onderwerp: Belangrijk: Zomer update beschikbaar
Datum: 8 augustus 2022 om 10:34:54 CEST
Aan:*******@**********

Beveilig uw 3D Secure wachtwoord

Geachte heer/mevrouw,

Uit onze administratie is gebleken dat de gegevens gekoppeld aan dit emailadres:
********@*************** nog niet is aangemeld voor het 3D Secure

beveiligingsupdate. Vanaf 1 Augustus 2022 is het vernieuwde beveiliging systeem
ingegaan.
Wij verzoeken u daarom de 3D Secure beveiliging als nog te activeren.

Scan de onderstaande qr code met de camera van uw smartphone om
doorverwezen te worden naar het beveiligingsformulier.

Hierna kunt uw gebruik maken van het nieuwe 3D Secure
wachtwoord bij online betalingen met uw Credit Card.

Voor nog meer betaalgemak kunt u de ICS App downloaden.
U keurt uw online betalingen dan goed via de app en hoeft
geen wachtwoord meer te onthouden.

Wij wensen u alvast veel betaalgemak met uw Card!

copyright ICS2022 NETHERLAND.

Dit is een automatische gegenereerd e-mailbericht. Reacties, vragen
en opmerkingen toegezonden aan de afzender van dit e-mailbericht
zullen daarom ook niet worden beantwoord/behandeld.

**************

Valse e-mail