Belangrijk: Wijziging Vergoedingenstaat 2021

Knab Bank

Van: KNAB
Datum: 24 december 2020 om 15:30:33 CET
Aan: ********@*********
Onderwerp: Belangrijk: Wijziging Vergoedingenstaat 2021
Antwoord aan:

Geachte heer/mevrouw ,

De voorwaarden en tarieven van uw Vergoedingenstaat is
gewijzigd. De tarieven zijn met 1,3% gestegen. Een
kostenoverzicht betreft de periodieke kosten staat voor uw
klaar in uw internetbankieren. Omdat de tariefvoorwaarden
veranderd zijn hebben wij hierover vanzelfsprekend van u als
klant uw akkoord nodig. Ga naar *******/********/*******(Link)
om uw online akkoord te geven.
Heeft u meerdere Betaalrekeningen bij ons of bent u
gewisseld van betaalpakket ? Dan ontvangt u meerdere
Vergoedingenstaten, één voor elke rekening.

Let op: Indien wij uw akkoord niet binnen 48 uur hebben
ontvangen zijn wij genoodzaakt uw rekening tijdelijk buiten
gebruik te stellen tot nadere correspondentie.

Waarom een Vergoedingenstaat?
De Vergoedingenstaat geeft u een overzicht van de
vergoedingen die u heeft betaald als klant voor uw
betaalpakket. U vind er bijvoorbeeld wat de kosten zijn van
uw betaalpakket of de betaalde rente. Wij zijn vanaf heden
wettelijk verplicht u jaarlijks een Vergoedingenstaat te
sturen, ook als u geen kosten heeft gemaakt. Hierdoor zijn de
voorwaarden veranderd en met dat als reden sturen wij u dit
bericht.

Meer weten?
De Vergoedingenstaat vindt u in uw ‘Documenten’. Ga
hiervoor wanneer u bent ingelogd in uw
internetbankierenuw profiel of bekijk onze site voor meer
informatie.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Knab Services

Valse e-mail