BELANGRIJK: Werk uw gegevens op tijd bij!

Kamer van Koophandel

Van: KVK
Verzonden: zondag 23 oktober 2022 20:25
Aan: ********@********
Onderwerp: BELANGRIJK: Werk uw gegevens op tijd bij!

Geachte Ondernemer(s),

Wij hebben een melding ontvangen in het handelsregister dat de
bedrijfsgegevens van uw onderneming niet compleet of actueel zijn.

Het is ten alle tijden verplicht om de juiste gegevens van uw
onderneming in het
handelsregister te hebben staan.
Indien uw bedrijfsgegevens niet binnen 3 werkdagen zijn bijgewerkt,
zijn wij verplicht uw inschrijving ongedaan te maken.

Dit kan gevolgen voor uw onderneming hebben.
U kunt hier Mijn KVK (Link) uw huidige bedrijfsgegevens bijwerken.

Met vriendelijke groet,

Kamer van Koophandel
Handelsregister & Inschrijvingen

Valse e-mail