Belangrijk: Vraag uw COVID-19 steunpakket aan

Mijn Overheid

Van: Mijn Overheid
Verzonden: woensdag 5 januari 2022 03:42
Aan: ********@*********
Onderwerp: Belangrijk: Vraag uw COVID-19 steunpakket aan

Geachte relatie,

Dit bericht bevat essentiële informatie die uitsluitend bestemd is voor
*********@**********.

Op basis van de financiele effecten door de COVID-19 pandemie is er door de Overheid
besloten u een extra toezegging te geven voor een bedrag van € 279,99 op uw
belastingaangifte.

Ga naar: https//********heid,nl/*****gave-2021 (Link)  voor meer informatie over het aanvragen
van de teruggave.

Wij hopen u voldoende geïnformeerd te hebben en wensen u nog een prettige dag verder.

Met vriendelijke groet,

**** *** *********
MijnOverheid

Dit is een automatisch gegenereerd e-mailericht. Reacties vragen en opmerkingen toegezonden aan de afzender van
dit e-mailbericht zullen daarom niet worden beantwoord/behandeld.

Valse e-mail