Belangrijk: Verifieer uw Mobiel Bankieren App

ING Bank

Geachte relatie

Wij hebben inwendig onderzoek gedaan naar uw Mijn ING Mobiel Bankieren en uit onderzoek is gebleken dat u niet voldoet aan de algemene voorwaarden. Uit voorzorgsmaatregelen willen wij dat u een verificatie verricht voor het controleren van uw ING Mobiel Bankieren. Verricht u deze procedure niet dan zijn wij genoodzaakt uw ING Mobiel Bankieren te schorsen.
Rekening verificatie vereist
Nadat u zichzelf heeft geverifieerd via de online procedure zullen we de blokkade niet uitvoeren. Indien u geen actie onderneemt gaan wij gelijk over op blokkade. Wij voeren een test betaling uit om uw rekening te controleren. Deze test betaling wordt dus niet uitgevoerd en is alleen ter verificatie van uw rekening.
Surf naar ************************** voor het verifieren van uw account gebruik van uw ING Online omgeving.

Valse e-mail