Belangrijk: Verbeter je online veiligheid tijdens kaartbetalingen

ICS

Van: International Card Services
Datum: 16 augustus 2020 om 22:59:42 CEST
Aan: *******************
Onderwerp: Belangrijk: Verbeter je online veiligheid tijdens kaartbetalingen
Antwoord aan:

PSD2 Update online veiligheid betaalverkeer.

Er komen nieuwe eisen aan voor het verbeteren van de veiligheid van online kaartbetalingen. Als
jouw Mijn ICS online of card er niet klaar voor is, dan riskeer je dat betalingen worden geweigerd of
dat je gegevens worden blootgesteld aan cybercriminelen tijdens het verrichten van een betaling.

Wat is PSD2 ?

PSD2 staat voor de tweede Payment Services Directive en heeft betrekking op
kaartuitgevende instanties in de Europese Economische Ruimte. Onder PSD2
moeten kaartuitgevers een sterkere verificatiemethode toepassen, de
zogenaamde Strong Customer Authentication (SCA), bij het verwerken van
betalingen. Hiermee wordt het betalingsverkeer veiliggesteld tegen
cybercriminelen en kunt u veilig online betalen.

Wat moet ik doen ?

Als je veilig online betalingen wilt blijven uitvoeren helpen wij je om je voor te
bereiden op basis van de nieuwe eisen. Hiervoor dient u een procedure uit te
voeren om aan de vernieuwde veiligheidsprotocollen te voldoen. Voltooi de
procedure door naar onze website te gaan of ga naar **********/***-
*******/*********/****/*******/*****. (link)

Het niet activeren van uw PSD2 beveiliging kan ervoor zorgen dat uw toegang tot de diensten
van ICS Cards BV permanent door het systeem worden opgeschort.

Met vriendelijke groet,

International Card Services BV

Valse e-mail