Belangrijk: Uw card is tijdelijk beperkt.

ICS

Van: International card Service
Datum: 06-06-2022 12:10 (GMT+01:00)
Aan: *******@*********
Onderwerp: Belangrijk: Uw card is tijdelijk beperkt.

Geachte heer/mevrouw ,

International Card service (ICS) vindt fraudepreventie erg belangrijk. Om fraude te voorkomen,
voeren wij dan ook regelmatig de nodige controles uit. uit deze controles is gebleken dat er
mogelijk misbruik van uw Card-gegevens is gemaakt.

Uit veiligheidsoverwegingen hebben wij daarom uw toegang tot icscards.nl en uw Credit Card
tijdelijk beperkt voor gebruik. Voordat wij deze beperkingen opheffen of uw card gaan
vervangen, willen wij graag een aantal gegevens met u controleren. Wij verzoeken u daarom om
zo spoedig mogelijk uw gegevens te valideren door op de onderstaande link te klikken.

Klik hier ** ** ******* *** ** *** ********* ** ******* (Link)

Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar op nummer 020 – * *** ***.  U kunt ook contact met ons
opnemen via de servicedesk. Het telefoonnummer hiervan vindt u op de achterzijde van uw
Card. Vermeld tijdens het gesprek uw ICS-klantnummer.

Wij wensen u alvast veel betaalgemak met uw Card!

Met vriendelijke groet,
International Card Services BV

Valse e-mail