Let op (1/4): Valse e-mail FedEx Sinds 15:55 | 22 mei 2023

Belangrijk: Uitslag administratief onderzoek

ICS

Van: lnternatlonal Caird Servlces
Onderwerp: Belangrijk: Uitslag administratief onderzoek
Datum: 18 augustus 2020 om 02:16:16 CEST
Aan:*******@**********
Antwoord aan:

Geachte klant,

Wij hebben administratief onderzoek gedaan naar uw caird gebruik. Uit dit onderzoek
blijkt dat er bepaalde gegevens niet correct zijn. Om blokaidde te voorkomen dient u
uw correcte gegevens in te vullen.

**** **** (Link) om te bekijken welke gegevens fout zijn.

Alvast bedankt voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,
lCS Secure.

Valse e-mail