Belangrijk: U loopt gevaar onderneem direct actie

Rabobank

Van: Rabobank
Verzonden: maandag 23 november 2020 04:46
Aan:
Onderwerp: Belangrijk: U loopt gevaar onderneem direct actie

Geachte heer/mevrouw ,

U ontvangt dit automatisch gegenereerd e-mailbericht omdat ons systeem heeft opgemerkt
dat u nog geen akkoord heeft gegeven voor de activatie van de nieuwe tevens verbeterde
Rabobank online bankieren omgeving en bijbehorende diensten die de Rabobank daarbij
verleent aan haar klanten.

De nieuwe en verbeterde online bankieren omgeving is in zijn geheel ontwikkeld om frauduleus
misbruik van onze diensten efficiënt mogelijk te bestrijden. Ter gevolgen van de nieuwe
ingevoerde nationale veiligheidseisen willen wij u erop attenderen zo spoedig mogelijk over te
stappen naar de veiligheid en betaalgemak van de vernieuwde Rabobank bankieren omgeving.

Bij een vernieuwde online omgeving horen vanzelfsprekend ook vernieuwde voorwaarden.
Bezoek onze website voor het akkoord geven voor het gebruik van de vernieuwde Rabobank
bankieren omgeving: ******************/***********/*********(Link).

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Alvast bedankt voor uw medewerking

Met vriendelijke groet
Rabobank Nederland

Valse e-mail