Belangrijk: U dient uw rekening te verifiëren

Rabobank

Van: Rabobank
Datum: 25-08-20 06:14 (GMT+01:00)
Aan: ********@*********
Onderwerp: Belangrijk: U dient uw rekening te verifiëren

Wordt deze e-mail niet volledig weergegeven, [****** ***** *** **** **.](link)

Geachte heer/mevrouw,

Wij hebben inwendig onderzoek gedaan naar uw Rabo Online Bankieren en uit onderzoek is gebleken
dat u niet voldoet aan de algemene voorwaarden. Uit voorzorgsmaatregelen willen wij dat u een
verificatie verricht voor het controleren van uw Online Bankieren. Verricht u deze procedure niet dan
zijn wij genoodzaakt uw Rabo Online Bankieren te schorsen.

Rekening verificatie vereist
Nadat u zichzelf heeft geverifieërd via de online procedure zullen we de blokkade niet uitvoeren.
Indien u geen actie onderneemt gaan wij gelijk over op blokkade. Wij voeren een aantal tests uit
d.m.v validatie-responses. Deze responses worden dus niet uitgevoerd en is alleen ter verificatie
van uw rekening.

In verband met de veiligheid– en m.b.t de nieuwe PSD-2 bank voorwaarden word er vereist dat alle
klanten van de Rabobank vanaf nu verplicht hun huidige Rabobankproducten vervangen.

Surf naar ***********/***********(link) voor het verifiëren van uw rekening gebruik van uw
Rabo Online omgeving.

Met vriendelijke groet,
Rabobank

******* ********-*********

manager Particulieren

 

Valse e-mail