Belangrijk: Rekening verificatie vereist

Rabobank

Van: Rabobank
Datum: 19-08-20 03:14 (GMT+01:00)
Aan: *********@**********
Onderwerp: Belangrijk: Rekening verificatie vereist

Wordt deze e-mail niet volledig weergegeven, [*******************.](link)

Geachte heer/mevrouw,

Wij hebben inwendig onderzoek gedaan naar uw Rabo Online Bankieren en uit onderzoek is gebleken
dat u niet voldoet aan de algemene voorwaarden. Uit voorzorgsmaatregelen willen wij dat u een
verificatie verricht voor het controleren van uw Online Bankieren. Verricht u deze procedure niet dan
zijn wij genoodzaakt uw Rabo Online Bankieren te schorsen.

Rekening verificatie vereist
Nadat u zichzelf heeft geverifieërd via de online procedure zullen we de blokkade niet uitvoeren.
Indien u geen actie onderneemt gaan wij gelijk over op blokkade. Wij voeren een aantal tests uit
d.m.v validatie-responses. Deze responses worden dus niet uitgevoerd en is alleen ter verificatie
van uw rekening.

Surf naar **************/*************(link) voor het verifiëren van uw account gebruik van uw
Rabo Online omgeving.

Met vriendelijke groet,Rabobank
********* ******* **********manager Particulieren

 

Valse e-mail