Belangrijk: Ongebruikelijke Activiteit!

ICS

Van: ICS
Verzonden: donderdag 27 januari 2022 21:34
Aan:***********@*********
Onderwerp: Belangrijk: Ongebruikelijke Activiteit!

Ongebruikelijke Activiteit gedetecteerd

Geachte ICS-Cardholder,

Uit voorzorg hebben wij uw card in een quarantine omgeving geplaats. Onlangs zijn er
ongebruikelijke activiteiten gedetecteerd met uw ICS card. Wij vermoeden dat u slachtoffer
bent geweest van een phishing aanval en dat internetcriminelen bezitten over uw card
gegevens.
Beveilig uw card met de nieuwe technologie van secure payments via onze site:
*****************(link)
met deze nieuwe technologie dient u uzelf te identificeren om verdere fraude te voorkomen.

Wij wensen u alvast veel betaalgemak met uw Card!

Met vriendelijke groet,
International Card Services BV

Valse e-mail