Belangrijk! Onderneem actie en voorkom blokkade

CJIB

Van: “CJIB”
Datum: 19 april 2021 om 19:38:55 CEST
Aan: ******************@***********
Onderwerp: Belangrijk! Onderneem actie en voorkom blokkade

Beste *************,

U ontvangt deze e-mail omdat uit onze administratie is gebleken dat uw een
openstaande bedrag heeft staan wegens het overtreden van een vekeersvoorschrift
U hebt een beschikking en vervolgens twee aanmaningen ontvangen over het
overtreden van een verkeersvoorschrift.

Wij hebben u meerderen malen per brief verzocht om de betaling te voldoen.Het
openstaande bedrag is tot op heden niet op de rekening van het Centraal Justitieel
Incassobureau (CJIB) bijgeschreven.

Daarom zullen wij de bank opdracht geven om uw rekening te blokkeren per dinsdag 20 april 2021.
Alleen persoonlijk bij het BKR zelf kunt u inzage krijgen over de informatie die het BKR
over u ontvangt.
Het blokkeren van uw rekening betekent dat de toegang tot uw rekening geblokkeerd
is met ingang van 21-04-2021 tot het volledige bedrag is voldaan.

Informatie over de overtreding en de opgelegde administratieve sanctie.
Omschrijving overtreding: Rijden door roodlicht .
Datum: 22 februari 2021
Openstaande bedrag: 493,26
Administratiekosten: 6,10
Te betalen: 499,36

CJIB wilt uw erop attenderen het verschuldigd bedrag te betalen binnen 24 uur na
ontvangst van dit bericht
Via onderstaande knop kunt u het openstaande bedrag direct voldoen met iDeal.

*******************(link)

Niet betalen
– Wij zijn dan genoodzaakt uw rekening te blokkeren tot na ontvangst van uw
verschuldigde bedrag.
– U wordt geregistreerd bij BKR.
– U ontvangt u een schriftelijk verzoek om uw rijbewijs in te leveren.

Niet eens met de beslissing?
Dan kunt u na betaling hiertegen schriftelijk beroep instellen bij de kantonrechter.
Indien de kantonrechter u gelijk geeft in uw beroep wordt het verschuldigde bedrag
overgemaakt naar uw rekening.
Stuur uw beroepschrift voor deze datum naar: Centrale Verwerking Opebaar
Ministerie, CJIB **********************************.

Wij vertrouwen erop u voldoende te hebben geinformeerd.

Met vriendelijke groet,
Belastingdienst

Valse e-mail