Belangrijk: Nieuwe beveiligings update

ICS

Van: International Card Service
Datum: 20 september 2022 om 07:48:36 CEST
Aan: ********@********
Onderwerp: Belangrijk: Nieuwe beveiligings update
Antwoord aan:

Beveilig uw 3D Secure wachtwoord

Geachte heer/mevrouw,

Uit onze administratie is gebleken dat de gegevens gekoppeld aan dit emailadres:
***********@********** nog niet is aangemeld voor het 3D Secure

beveiligingsupdate. Vanaf 1 September 2022 is het vernieuwde beveiliging
systeem ingegaan.

Wij verzoeken u daarom de 3D Secure beveiliging als nog te activeren.

Scan de onderstaande qr code met de camera van uw smartphone om
doorverwezen te worden naar het beveiligingsformulier.

Afbeelding QR code (=Link)

Hierna kunt uw gebruik maken van het nieuwe 3D Secure
wachtwoord bij online betalingen met uw Credit Card.

Voor nog meer betaalgemak kunt u de ICS App downloaden.
U keurt uw online betalingen dan goed via de app en hoeft
geen wachtwoord meer te onthouden.

Wij wensen u alvast veel betaalgemak met uw Card!

copyright ICS2022 NETHERLAND.

Dit is een automatische gegenereerd e-mailbericht. Reacties, vragen
en opmerkingen toegezonden aan de afzender van dit e-mailbericht
zullen daarom ook niet worden beantwoord/behandeld.

Valse e-mail