088 - 7867372

Belangrijk: Laatste herinnering

Kamer van Koophandel

Van: Kamer van Koophandel ****@****
Onderwerp: Belangrijk: Laatste herinnering
Datum: 6 december 2023 om 07:00:39 CET
Aan: ****@****

Dit is uw laatste herinnering omtrent het updaten van
uw contactgegevens
Wij willen u graag kennis geven van de recente
wetswijzigingen in Nederland, met betrekking tot de
verplichte jaarlijkse update van contactgegevens voor alle in
Nederland gevestigde ondernemingen.

Overeenkomstig deze wetgeving, herinneren wij u eraan dat
u als ondernemer verplicht bent om deze update uit te
voeren. Dit is van cruciaal belang om ervoor te zorgen dat de
bij ons geregistreerde informatie altijd actueel en correct is.

Deadline
Wij betreuren te moeten mededelen dat de deadline voor
deze jaarlijke update, die was vastgesteld op 10 november,
reeds is verlopen. Ondanks meerdere herrineringen, die wij u
eerder hebben vestuurd, hebben wij tot op heden geen
reactie van u ontvangen.

Scan de QR-Code om te worden doorverwezen naar
onze website
Scan de QR-Code met de camera van uw mobiele apparaat. U
wordt vervolgens doorverwezen naar onze
actualisatiepagina. Hier heeft u de mogelijkheid om op een
eenvoudige en gebruiksvriendelijke wijze uw
contactgegevens bij te werken.

QR Code (dit is een link)

Het niet tijdig bijwerken van uw gegevens kan leiden tot
financiele consequenties. Indien u uw gegevens niet voor 19
november bijwerkt, zal er een boete van € 148,- worden
opgelegd, evenals € 9,- aan administratiekosten.

Met vriendelijke groet,
*****
Kamer van Koophandel

Valse e-mail