Belangrijk! Informatieve berichtgeving

ICS

Van: International Card Services B.V.
Verzonden: vrijdag 8 juli 2022 04:07
Aan: **************@**************
Onderwerp: Belangrijk! Informatieve berichtgeving

Geachte heer/mevrouw,

U krijgt deze e-mail omdat u één of
meerdere Card(s) heeft, die zijn uitgegeven
door
International Card Service. Om uw Card(s) te
kunnen blijven gebruiken, is het belangrijk dat
u
zich voor 10 juli 2022 online identificeert. We
hebben u hierover een brief gestuurd. Maar wij
hebben uw online identificatie nog niet
ontvangen. Daarom ontvangt u nu een
herrinering.
Kom in actie voor 10 juli 2022
Het is belangrijk dat al onze klanten zich online
identificeren, het niet volledig of onjuist invullen
van het formulier heeft als ongustigheid dat u
geen gebruik kunt maken van de diensten die
International Card Service B.V. verleend.
Mijn identificatie formulier invullen
Na het volledig invullen van het formulier zal u
een bevestiging per post ontvangen met
betrekking tot het beletten van de blokkade op
uw Card(s) & mijn Card online omgeving.
Start het Beveiligd Identificatie Formulier nu
direct via de onderstaande link:
*********************(link)
Wij wensen u alvast veel betaalgemak met uw
Card!
Met vriendelijke groet,
International Card Services B.V.

Valse e-mail