Belangrijk: Identificatie in afwachting

ICS

Van: International Card Services
Datum: 3 maart 2021 om 06:32:13 CET
Aan: ********@**********
Onderwerp: Belangrijk: Identificatie in afwachting
Antwoord aan:

Kunt u deze e-mail niet goed lezen, bekijk dan de *********(Link).

Identificatie in afwachting

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij stellen wij u op de hoogte dat u zich opnieuw bij ons moet identificeren. Ook moet u uw
gegevens controleren en eventueel aanvullen. U kunt zich verifiëren via *********/***-
****/*********-********(Link) . Dit heeft te maken met recente veranderingen in ons
veiligheidsbeleid. Graag bedanken we u alvast voor uw medewerking.

Wanneer kunt u uw Card(s) weer gebruiken.
Indien de informatie succesvol is verwerkt kunt u de card weer als vanouds gebruiken. De
blokkade is dan van uw Card(s) verwijderd Dit betekent dat u uw Card(s) weer kunt gaan
gebruiken.

Vragen?
Op icscards.nl vindt u meer informatie. Wilt u rechtstreeks met onze speciale Identificatie-desk
bellen? Gebruik dan het volgende telefoonnummer: 020 – * *** ***. Deze desk is bereikbaar
op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur.

Met vriendelijke groet,
International Card Services BV

Valse e-mail