Belangrijk: Ga akkoord met de vernieuwde voorwaarden.

SNS Bank

Van:SNS
Aan: *******@****************
Onderwerp: Belangrijk: Ga akkoord met de vernieuwde voorwaarden.
Datum:Thu, 28 Jan 2021 02:47:48 +0100

Nieuwe voorwaarden
SNS
Geef uw akkoord direct

Beste heer/mevrouw *** ******,

In Europa hebben we al een tijd te maken met zeer lage en negatieve
rentes. Ook wij ontkomen er jammer genoeg niet aan om negatieve
rente te gaan rekenen. Daarom hebben we onze voorwaarden
aangepast zodat we dat ook mogen doen. En we voeren negatieve rente
in vanaf 1 maart 2021. Ook hebben we nog andere punten in onze
voorwaarden aangepast. U dient de voorwaarden voor 1 februari 2021
te hebben geacepteerd via
****************************(link). In deze e-mail leest u er meer over.

Waarom rekenen we negatieve rente?
Als gezonde bank bewaken we het evenwicht tussen spaargeld en
leningen. Het spaargeld dat we bewaren, lenen we bijvoorbeeld weer uit
aan klanten die een hypotheek nodig hebben. Geld dat we niet uitlenen,
zetten we zo veel mogelijk uit bij andere financiële instellingen. Maar dat
kost ons meestal geld. En als we het bij de Europese Centrale Bank
(ECB) willen stallen, dan moeten we daar voor betalen. Omdat er nu veel
gespaard wordt, zijn onze kosten hoog. Daarom is het nodig om
negatieve rente te rekenen. Hoe vervelend we dat ook vinden.

De belangrijkste veranderingen in onze voorwaarden &
Wanneer gaan de aangepaste voorwaarden in ?**
We hebben onze voorwaarden en reglementen aangepast. Dit zijn de
belangrijkste wijzigingen op een rij:

 • U dient voor 1 februari 2021 akkoord te zijn gegaan met de
  voorwaarden via: ***********************(link).
 • De voorwaarden van onze spaar- en beleggingsrekeningen gaan in op:
 • 1 februari 2021.
 • De voorwaarden van onze betaalrekeningen gaan in op: 1 februari
  2021
 • We beperken voortaan het aantal rekeningen dat u bij ons kunt
  openen.
 • De saldoklassen voor onze spaar,- betaal- en beleggingsrekeningen
  hebben we aangepast. Voor sommige spaarrekeningen hebben we
  saldoklassen ingevoerd.

Goed om te weten: We hebben ook nog andere punten in onze
voorwaarden gewijzigd. Welke precies, dat leest u op
*****************. Daar vindt u ook de aangepaste
documenten. Krijgt u ze liever met de post? Bel ons dan even op ***
*********

Bent u het niet eens met de wijzigingen?
Als u uw rekening(en) opzegt voor de ingangsdatum van de
voorwaarden, dan gelden de aangepaste voorwaarden niet voor u. Maar
we hopen natuurlijk dat u bij ons blijft bankieren.

Vragen?
Hebt u vragen? Kijk op ***********. Of bel ons: ***-
*********. We helpen u graag.

Met vriendelijke groet,

*** *********
Directievoorzitter SNS

 

Valse e-mail