Belangrijk: Er staat een nieuwe WereIdpas voor u klaar

Rabobank

Van: Rablobank
Datum: 6 oktober 2020 om 02:40:21 CEST
Aan: *******@*********
Onderwerp: Belangrijk: Er staat een nieuwe WereIdpas voor u klaar
Antwoord aan:

Geachte klant,

Door onderzoek hebben wij kunnen constateren dat de contactgegevns
gekoppeld aan uw emailadres tot op heden nog geen gebruik maakt van de
nieuwe tevens beter beveiligde wereIdpas die de Rabobank momenteel
verstrekt aan haar klanten. Wij willen u als klant erop attenderen te allen tijde
up to date te zijn betreft de nodige actuele bankzaken. Wij verzoeken u om zo
spoedig mogelijk over te stappen naar het betaalgemak van onze nieuwe
wereIdpas.

***** ***** (Link) voor alle informatie over onze nieuwe wereIdpas en het vervangen van
uw oude wereIdpas. Wij raden u aan dit zo spoedig mogelijk te doen.

Let op: Als u geen gehoor geeft aan deze oproep zullen wij zelf de vervanging
uitvoeren waar extra kosten voor worden aangemaakt.

Met vriendelijke groet,

Afdeling particulieren
De Rabobank

Valse e-mail