088 - 7867372
Let op (1/4): Valse sms douanekosten Sinds 13:15 | 29 sep 2023

Belangrijk document om te ondertekenen

e-Herkenning

Van: eHerkenning
Aan: *******@********
Datum: 11-06-2023 23:27 CEST
Onderwerp: Belangrijk document om te ondertekenen

Geachte heer/mevrouw,

Uit onze handelsregister is gebleken dat de bedrijfsgegevens aan dit
e-mailadres onvolledig bij ons zijn ingediend.

Het is belangrijk en essentieel voor verschillende instanties en
gemeentes om uw volledige bedrijfsgegevens bij ons op te kunnen
vragen indien nodig.
Wij verzoeken u daar om zo spoedig mogelijk uw contactgegevens van
uw bedrijf bij te werken.

Gegevens bijwerken (Link)

Belangrijk: Uw aanvraag dient voor 20 juni 2023 te zijn ingediend.
Vanaf 18 juni 2023 word automatisch administratiekosten van 79,95
EUR verrekend als u geen aanvraag heeft ingediend

Met vriendelijke groeten,

****
Algemeen Directeur

Valse e-mail