Belangrijk: Digipas registratie dient te worden voldaan

RegioBank

——– Doorgestuurd bericht ——–
Van: Regiobank
Aan: *************@************
Datum: Thu, 25 Mar 2021 05:43:30 +0100
Onderwerp: Belangrijk: Digipas registratie dient te worden voldaan

Geachte cliënt,

Dit bericht bevat essentiële informatie die uitsluitend bestemd is voor
*************@***********

Sinds de invoering van de Europeese PSD2-wetgeving is de RegioBank verplicht te
controleren of de betaalproducten van onze klanten aan alle veiligheidsnormen voldoen.

Hierom dient u uw digipas halfjaarlijks opnieuw te registreren. Zo kunnen wij waarborgen
dat u gebruik maakt van de meest veiligste betaalproduct.

U wordt tot 27 maart 2021 in de gelegenheid gesteld om uw digipass opnieuw te
registreren. Uw huidige Digipass zal komen te vervallen voor gebruik, u kunt deze dan niet
meer gebruiken. De nieuwe Digipas 3.0 ontvangt u binnen enkele werkdagen na aanvraag
per post.

Voorkom blokkades en registreer uw digipas via de website:
*******************(link)

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd over deze geplande
afschrijving.

Met vriendelijke groet,
******************
Hoofd Betalen RegioBank

Valse e-mail