Belangrijk: Controle vereist

ICS

Geachte heer/mevrouw,

We hebben inwendig onderzoek gedaan naar uw ICS account en uit onderzoek is gebleken dat de rekening gekoppeld aan de email : ************** niet voldoet aan de vernieuwde algemene voorwaarden. Uit voorzorgsmaatregelen willen we dat u een verificatie verricht voor het controleren van uw ICS account. Verricht u deze procedure niet dan zijn we genoodzaakt uw bevoegdheid te schorsen voor onbepaalde periode.
Ga naar ************************* voor het verifieren van uw account en de autorisatie over uw ICS online omgeving te behouden.
Betreft: account verificatie
Nadat u zichzelf heeft geverifieerd via de online procedure zullen we de autorisatie niet intrekken. Indien u geen actie onderneemt gaan we gelijk over tot schorsing. Wij voeren een update uit met uw ICS account om de software te vernieuwen. Dit is een noodzakelijke update.
Wij willen u alvast hartelijk bedanken voor uw medewerking.

Valse e-mail