088 - 7867372
Let op (1/4): Valse sms douanekosten Sinds 13:15 | 29 sep 2023

Belangrijk: betaalpas vernieuwen

Rabobank

Van:Rabobank
Verzonden: woensdag 14 juni 2023 01:15
Aan: ********@********
Onderwerp: Belangrijk: betaalpas vernieuwen

Geachte klant,

Uw huidige rabo-betaalkaart Verloopt binnenkort, dit kwam naar voren uit onze gegevens.

Gelukkig kunt u geheel kosteloos een nieuwe betaalpas aanvragen middels onze nieuwe
recyclingsprocedure. Dit kan snel en gemakkelijk via ons online platform. Als u de nieuwe
betaalpas niet op tijd aanvraagt kan dit de kwaliteit van onze dienstverlening verminderen.
Daarom vragen wij u vriendelijk om dit zo spoedig mogelijk te doen om blokkade te
voorkomen.

Het vernieuwen van uw betaalpas is gemakkelijk en vlug
Klik op “Aanvragen” hieronder om het proces te starten.

Aanvragen (Link)

Hoogachtend,
Rabo NV Corporatie

Valse e-mail