Belangrijk bericht van International Card Services

ICS

Van: International Card Services
Verzonden: maandag 8 mei 2023 08:50
Aan: *********@*********
Onderwerp: Belangrijk bericht van International Card Services

Geachte heer/mevrouw,

Uit een administratieve controle bij International Card Services is er
gebleken dat de actualisatie formulier gekoppeld aan het
emailadres *****@**** nog niet geregistreerd staat.
Wij verzoeken u om deze als nog in te vullen om de blokkade van uw
Card(s) & Mijn Card Online tegen te houden.
Het niet volledig invullen van het formulier heeft als ongunstigheid dat
u geen gebruik meer kan maken van de diensten van International
Card Services BV. Na het volledig invullen van het formulier zal u een
bevestiging per post ontvangen met betrekking tot het beletten van de
blokkade van uw Card(s) & Mijn Card Online.

Mijn beveiligd formulier aanvragen via de volgende link: KLIK HIER (Link)

Met vriendelijke groet,

International Card Services BV

Werkt de bovenstaande link niet? Klik dan hier. (Link)

Valse e-mail