Belangrijk bericht over uw teurggave

Mijn Overheid

Van: Mijn Overheid
Verzonden: woensdag 9 maart 2022 12:56
Aan: *******@*******
Onderwerp: Belangrijk bericht over uw teurggave

Geachte relatie,

Dit bericht bevat essentiële informatie die uitsluitend bestemd is voor *******@*********

Op basis van de financiele effecten door de COVID-19 pandemie is er door de Overheid besloten u een extra toezegging te geven voor een bedrag van € 339,99 op uw belastingaangifte.

Ga naar: https//mijnoverheid,nl/**************** (Link) voor meer informatie over het aanvragen van de teruggave.

Wij hopen u voldoende geïnformeerd te hebben en wensen u nog een prettige dag verder.

Met vriendelijke groet,

**** *** ********
MijnOverheid

Valse e-mail