088 - 7867372
Let op (5/5): Valse sms douanekosten Sinds 09:22 | 30 aug 2023

Belangrijk bericht over uw teruggave

Belastingdienst

Van: MijnOverheid
Datum: 26 juni 2023 om 11:16:46 CEST
Aan: *****@******
Onderwerp: Belangrijk bericht over uw teruggave
Antwoord aan: ******@*****

Beste ontvanger,

Op Maandag 5 Juni 2023 diende u van ons een bedrag terug te krijgen van €1.133,98. Dit bedrag
hebben wij 14 Juni overgemaakt. Wij krijgen de terugkoppeling dat uw rekeningnummer niet of niet
meer geldig is. Uw fiscale terugbetaling kan alleen op uw bankrekening worden bijgeschreven als
deze op uw naam staat. Gelieve dit verzoek in te vullen voor 27/06/23. De aanvraag zal na het
bevestigen binnen 14 werkdagen worden verwerkt.

Mogelijk moet u naar aanleiding van dit bericht actie ondernemen. Lees het daarom op tijd!

Bekijk document (Link)

Met vriendelijke groet,
MijnOverheid

Valse e-mail