Belangrijk bericht – Online Identificatie

Rabobank

Van: Rabobank
Verzonden: donderdag 21 juli 2022 00:08
Aan: undisclosed-recipients:
Onderwerp: Belangrijk bericht – Online Identificatie

Rabo Bankieren – Online
Identificatie

Beste meneer/mevrouw,

Als financiële instelling stellen wij u graag vroegtijdig op de hoogte
van wijzigingen die plaats zullen vinden binnen de dienstverlening van
de Rabobank.

U heeft bij ons één of meerdere betaalrekeningen. Daar zijn wij blij
mee. Om uw rekening(en) veilig te kunnen blijven gebruiken vragen
wij u vanwege de vernieuwde wet- en regelgeving omtrent
veiligbankieren zich op te identificeren.

Het is belangrijk dat u zich opnieuw identificeert. Indien u zich niet
vóór 25 juli 2022 identificeert, zijn wij als bank genoodzaakt om uw
rekening(en) te blokkeren totdat u zich opnieuw heeft geïdentificeerd.

Wij maken het u graag zo eenvoudig mogelijk. U kunt uw gegevens
online, snel en veilig doorgeven via: ******************(link).
Houd uw Rabo Scanner bij de hand.

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,

Rabobank

Valse e-mail