Belangrijk bericht omtrent uw registratie

Kamer van Koophandel

Van: KVK
Datum: 27 januari 2023 om 12:47:36 CET
Aan: ************@***********
Onderwerp: Belangrijk bericht omtrent uw registratie

Geachte heer/mevrouw,

Wij nemen contact met u op om u te laten weten dat wij
enkele wijzigingen hebben doorgevoerd in ons privacybeleid.
Met ingang van 1 janurai 2023 is er een nieuwe wetgeving in
werking gestreden met betrekking tot het UBO-register.

Vanwege de vernieuwde wet- en regelgeving eisen van
hetUBO-register vragen wij u om uw gegevens te
controleren. Deze wet helpt ons om onze klanten te
beschermen en hun veiligheid te waarborgen. Wij mogen
alleen zaken doen met klanten van wie we de juiste gegevens
hebben vastgesteld. U kunt u gegevens bevestigen via de
onderstaande link.

Controleer uw gegevens (Link)

Indien UBO’s niet tijdig worden geregistreed kunnen
hierdoor flinke boetes verschuldigd worden. De maximale
bestuurlijke boete voor het overtreden van de regels met
betrekking tot het UBO-register bedraagt op dit moment €
8.500 (dit bedrag kan jaarlijks wijzigen). Daarnaast kan ook
een last onder dwangsom worden opgelegd, waardoor de
maximale boete hoger kan uitvallen. Voorkom deze boetes en
maak uzelf tijdig kenbaar!

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,

Kamer van Koophandel

Valse e-mail