Belangrijk bericht omtrent uw betaalproducten

ABN AMRO

Van: ABN AMRO
Verzonden: zondag 16 oktober 2022 19:59
Aan: ********@*********
Onderwerp: Belangrijk bericht omtrent uw betaalproducten

Verleng uw toegang

Geachte heer/mevrouw,

Wij stellen u graag vroegtijdig op de hoogte van wijzigingen die plaats zullen vinden in ABN AMRO
Internet Bankieren of de ABN AMRO App.

Waarom deze e-mail?
Binnenkort vervalt de toegang van een of meerdere apparaten tot uw ABN AMRO App. Om te
voorkomen dat uw toegang tot de app wordt geweigerd kunt u de app bijwerken en de toegang
voor het apparaat in kwestie verlengen.

Toegang verlengen
Ga naar abnamro.nl/********* (Link) om direct te verlengen. U bent verplicht jaarlijks uw apparaat of
toestel opnieuw te registreren of het te verlengen in verband met onze veiligheidsstandaarden
omtrent ABN AMRO Internet Bankieren.

Met vriendelijke groet,
ABN AMRO

Valse e-mail