Belangrijk bericht omtrent één van uw apparaten!

ABN AMRO

Van: noreply@******************
Datum: 17 december 2021 om 00:32:14 CET
Aan: undisclosed-recipients:;
Onderwerp: Belangrijk bericht omtrent één van uw apparaten!

Geachte relatie,

Wij stellen u graag vroegtijdig op de hoogte van wijzigingen die
plaats zullen vinden in ABN AMRO Internet Bankieren of de ABN
AMRO App.

Binnenkort vervalt de toegang van één of meerdere apparaten
tot uw ABN AMRO App. Om te voorkomen dat uw toegang tot
de app wordt geweigerd kunt u de app bijwerken en de
toegang voor het apparaat in kwestie verlengen.

U bent verplicht jaarlijks uw apparaat of toestel opnieuw te
registreren of het te verlengen in verband met onze
veiligheidsstandaarden omtrent ABN AMRO Internet Bankieren.

In uitzonderlijke gevallen wordt automatisch uw pas vervangen
zodat u altijd gebruik maakt van onze nieuwste producten.

Klik **** (Link) om direct te verlengen.

Met vriendelijke groet,

ABN AMRO

Valse e-mail