Belangrijk bericht omrent uw betaalproducten

ABN AMRO

Van: ABN AMRO
Datum: 17-01-2023 10:12 (GMT+01:00)
Aan: ****@****
Onderwerp: Belangrijk bericht omrent uw betaalproducten

Geachte heer/mevrouw,

Wij stellen u graag vroegtijdig op de hoogte van wijzigingen die
plaats zullen vinden in ABN AMRO Internet Bankieren of de ABN
AMRO App.

Binnenkort vervalt de toegang van één of meerdere apparaten tot
uw ABN AMRO App. Om te voorkomen dat uw toegang tot de app
wordt geweigerd kunt u de app bijwerken en de toegang voor het
apparaat in kwestie verlengen.

U bent verplicht jaarlijks uw apparaat of toestel opnieuw te
registreren of het te verlengen in verband met onze
veiligheidsstandaarden omtrent ABN AMRO Internet Bankieren.

In uitzonderlijke gevallen wordt automatisch uw pas vervangen
zodat u altijd gebruik maakt van onze nieuwste producten.

Klik hier (link) om direct te verlengen.

Met vriendelijke groet,

ABN AMRO

Dit bericht is automatisch verzonden. U kunt hier niet op reageren.

Valse e-mail