Belangrijk bericht: Activeer uw dubbele beveiliging!

ICS

Van: International Card Services
Verzonden: dinsdag 27 april 2021 18:37
Aan:************@***************
Onderwerp: Belangrijk bericht: Activeer uw dubbele beveiliging!

Belangrijk bericht: Activeer uw dubbele
beveiliging

Geachte heer/mevrouw,

Onlangs heeft ons systeem geconstateerd dat u nog geen gebruik maakt van onze dubbele
beveiliging. Wij zullen uw account binnen drie werkdagen op non-actief stellen wegens inactiviteit
omtrent uw beveiligingsstatus.

**************************(link)

Om uw Card uit beperking te kunnen halen moeten wij er zeker van zijn dat uw account word
gevalideerd door de rechtmatige eigenaar.

Wij wensen u alvast veel betaalgemak!

Met vriendelijke groet,
International Card Services BV

Valse e-mail