Belangrijk bericht!

Kamer van Koophandel

Van: KVK
Verzonden: dinsdag 23 mei 2023 12:22
Aan: *******@*******
Onderwerp: Belangrijk bericht!

Geachte Ondernemer,

Vanaf 1 januari 2023 zijn wij verplicht onze klanten te vragen naar
de actualiteit van de persoonsgegevens.

Uit onderzoek is gebleken dat de persoonsgegevens in het
Handelregister niet actueel zijn.

Verifieer uw actuele persoonsgegevens via onze digitale en beveiligde
omgeving[Mijn KVK].

Let op ! Werkt u uw persoonsgegevens niet bij, zijn wij verplicht
het bedrijfsvorm als inactief te melden en heeft u geen recht
meer op een KVK-registratie.

Mijn KVK (Link)

Met vriendelijke groeten,
Kamer van Koophandel
Nederland

Valse e-mail