Belangrijk bericht

Mijn Overheid

Van: “MijnOverheid”
Onderwerp: Belangrijk bericht
Datum: 15 november 2022 om 01:53:09 CET
Aan:************@*************

MijnOverheid

Geachte heer/mevrouw,

Er staat een document in uw Berichtenbox van Belastingsamenwerking
Gemeenten en Waterschappen.(gekoppeld aan e-mailadres:
***********@********** van de Belastingdienst. Log in
MijnOverheid om het bericht te bekijken. Mogelijk moet u naar
aanleiding van dit bericht actie ondernemen. Lees het daarom op tijd.

Klik hier om doorverwezen te worden naar uw Berichtenbox.

Met vriendelijke groet,
MijnOverheid

Technisch onderhoud Berichtenbox app
Vanwege technisch onderhoud is het momenteel
niet mogelijk om het bericht via de Berichtenbox
direct te lezen. Bekijk het bericht daarom direct via
uw webbrowser.

Valse e-mail