Belangrijk bericht

Kamer van Koophandel

Van: Kamer van koophandel
Datum: dinsdag, 15 november 2022 00:08
Aan: **************@************
Onderwerp: Belangrijk bericht

Beste ondernemer,

U staat al enige tijd ingeschreven in het handelsregister van de KvK.
Zoals u weet is het belangrijk dat ten alle tijden uw bedrijfsinformatie actueel en
correct zijn.
Daarom vragen wij u een minuut de tijd te nemen en uw gegevens te controleren
en indien nodig te wijzigen.

Controleer gegevens

Als ondernemer bent u verplicht actuele gegevens in het handelsregister te
hebben.
Indien bij een controle blijkt dat de gegevens niet actueel en correct zijn riskeert u
een boete van 4200 euro .
Wij hopen u voldoende te hebben geinformeerd.

Met vriendelijke groet,

******************
Kamer van Koophandel
Handelsregister en inschrijvingen

Valse e-mail