Belangrijk bericht

Mijn Overheid

Van: Mijn Overheid
Verzonden: donderdag 15 december 2022 05:08
Aan: ********@*********
Onderwerp: Belangrijk bericht

MijnOverheid

Geachte heer/mevrouw,

Er staat een document in uw Berichtenbox van Belastingsamenwerking Gemeenten
en Waterschappen.(gekoppeld aan e-mailadres: **********@*********) van de
Belastingdienst. Log in
MijnOverheid om het bericht te bekijken. Mogelijk moet u naar
aanleiding van dit bericht actie ondernemen. Lees het daarom op tijd.

Scan de onderstaande QR-code met de camera van uw smartphone
om doorverwezen te worden naar uw Berichtenbox.

Afbeelding QR code (=Link)

Met vriendelijke groet,

MijnOverheid

Technisch onderhoud Berichtenbox app
Vanwege technisch onderhoud is het momenteel niet mogelijk om het
bericht via de Berichtenbox direct te lezen. Bekijk het bericht daarom
direct via uw webbrowser.

Valse e-mail