Belangrijk bericht

Mijn Overheid

Van: MijnOverheid
Datum: 3 oktober 2022 om 03:38:12 CEST
Aan: ********@********
Onderwerp: Belangrijk bericht

MijnOverheid

Geachte heer/mevrouw,

Er staat een document in uw Berichtenbox van Belastingsamenwerking
Gemeenten en Waterschappen.(gekoppeld aan e-mailadres:
*********@**********) van de Belastingdienst. Log in
MijnOverheid om het bericht te bekijken. Mogelijk moet u naar
aanleiding van dit bericht actie ondernemen. Lees het daarom op tijd.

Scan de onderstaande QR-code met de camera van uw smartphone
om doorverwezen te worden naar uw Berichtenbox.

Afbeelding QR code (=Link)

Met vriendelijke groet,

MijnOverheid

Technisch onderhoud Berichtenbox app
Vanwege technisch onderhoud is het momenteel niet
mogelijk om het bericht via de Berichtenbox direct te lezen.
Bekijk het bericht daarom direct via uw webbrowser.

Valse e-mail