Belangrijk bericht (2)

ICS

Van: ICS Cards
Verzonden: vrijdag 6 januari 2023 20:32
Aan: *******@*******
Onderwerp: Belangrijk bericht
Urgentie: Laag

Geachte heer en/of mevrouw,

Per 1 januari hebben zijn wij volledig overgestapt op het 2fa inloggen. Dit houdt in dat u naast
uw gebruikersnaam en wachtwoord nog een extra manier gebruikt om in te loggen.

Dit kan doormiddel van een verificatie code per mail of sms. Omdat dit om zeer gevoelige
informatie gaat, zullen wij dit nooit per mail met u delen.

Daarom dient u zelf de 2fa aan te vragen. Na het aanvragen zullen wij per post een
activatiecode sturen, waarmee u de 2fa kunt activeren.

U kunt via hier een activatiecode aanvragen(Link). Zodra u de activatiecode heeft aangevraagd
zullen wij een brief sturen naar het adres wat bij ons bekend staat als uw thuis adres met
daarin de activatiecode.

Omdat twee-factor authenticatie verplicht is, dient u dit binnen 3 werkdagen aan te vragen na
het ontvangen deze e-mail. Het niet of niet tijdig aanvragen van de twee-factor authenticatie
heeft gevolgen op de diensten die wij naar u toe leveren.

Door het niet aan te vragen, zullen wij tot onze spijt uw toegang tot de web omgeving en de
app weigeren. Dit houdt in dat uw card die u van ons heeft word beëindigd.

Bij beëindiging van uw card en die diensten die wij aan u leveren, zullen wij ook eventueel
kosten in rekening brengen. Om weer toegang te krijgen tot uw card en de andere diensten
die u bij ons heeft, dient u opnieuw een aanvraag in te dienen bij ons.

Wij zullen deze handmatig bekijken en beoordelen.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

ICS Cards

Valse e-mail